Filip Čeladník, Ph.D., LL.M., M.A. je Solicitor v Anglii a Advokát v České republice.

Díky zkušenostem a znalostem českého i anglického práva a podnikatelského, ekonomického i kulturního prostředí, poskytuje Filip odborné a praktické právní služby na osobní bázi a vysoké profesní úrovni v obou zemích, a představuje tak efektivní právní prvek mezi Spojeným královstvím a Střední a Východní Evropu a alternativu k mezinárodním advokátním kancelářím.

Tato ojedinělá kombinace umožňuje Filipovi vyhovět požadavkům českých a anglický klientů aktivních v jedné nebo obou zemích nebo potýkajících se s problémy souvisejícími s anglickým právem.

Filip rovněž poskytuje výhradní právní služby v oblati správy cizího majetku a svěřenského fondu v režimu nového občanského zákoníku, který vychází z pravidel anglického trustu a v oblasti anglických nebo onshore a offshore trustů a obchodních společností (založených např. podle práva Švýcarska, Lichtenštejnska, Baham, apod.).

Dále se Filip zaměřuje na mezinárodní, vnitrostátní a investiční rozhodčí řízení, soudní spory a mezinárodní obchod, investice a přeshraniční transakce. Filip je členem a rozhodcem u Londýnského soudu pro mezinárodní arbitráž (LCIA).

Klienti Filipa rovněž oceňují jeho síť kontaktů ve Spojeném království a České republice, vysokou úroveň mobility, flexibility a schopnosti pracovat dle potřeb klientů a zařizovat jejich záležitosti i mimo pracovní hodiny.

Klienti Filipa jsou fyzické osoby, orgány veřejné správy a velké, střední a malé tuzemské, zahraniční a mezinárodní podniky, jakož i advokátní kanceláře potřebující právní pomoc související se specifickou oblastí anglického nebo českého práva. 

Tel. UK:       +447 3847 47149

Email:            filip@celadnik.com