Právní vzdělání získal Filip studiem na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (2009), kde při státní závěrečné zkoušce dosáhl vyznamenání. Paralelně absolvoval studijní pobyty zaměřené na mezinárodní právo na The Hague University v Nizozemí (2007), na Evropské právo na Central European University v Budapešti (2008) a na mezinárodní rozhodčí řízení a mediaci na Humboldt Law School v Berlíně (2009).

V roce 2011 studoval v rámci postgraduálního LLM studia na Melbourne Law School v Austrálii, v roce 2013 absolvoval s vyznamenáním postgraduální LLM studium zaměřené na mezinárodní obchodní právo na King’s College London, University of London a v roce 2017 dokončil postgraduální PhD studium zaměřené na rozhodčí řízení na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V rámci doktorského studia rovněž obdržel pozvání na výzkumný pobyt na Columbia Law School v New Yorku.

Profesní předpoklady pro výkon advokacie si osvojil v předních advokátních kancelářích. V České republice to byla advokátní kancelář Peterka & Partners v Praze, kde v letech 2009 až 2012 působil jako koncipient, v zahraničí pak v roce 2011 kancelář K&L Gates v Melbourne v Austrálii. Širší praktický rozhled v právu získal dále v rámci stáží na Ústavním soudě České republiky, Nejvyšším správním soudě České republiky a Ministerstvu spravedlnosti České republiky.

Vedle profesních a akademických úspěchů publikuje odborné články na rozličná právní témata. Vybrané publikace jsou k dispozici zde.

Filip hovoří plynule česky a anglicky a má pracovní znalost ruštiny a slovenštiny.