Filip je brilantní a velmi inteligentní právník, který poskytoval rady v nejkomplikovanějších případech. Vždy na mě zapůsobil svým elegantním a přátelským vystupováním, smyslem pro mezilidské vztahy a pracovním nasazením. Filip je charakterní gentleman a talentovaný právník s vysokým profesním potenciálem. (Mgr. Ivan Kolář, Ředitel Občanské poradny Praha, 2012)

Bylo potěším mít Filipa v naší kanceláři. Učinil na mě dojem intelektem a schopností zkombinovat náročné studijní povinnosti s povinnostmi v Middletons. Zapůsobil na mě schopností aplikovat právo a jeho pracovními výstupy. Filip je sebejistý a spolehlivý právník a má vynikající komunikační dovednosti. Filip se prosadil svou pílí při působení v K&L Gates. (John Kelly, Partner advokátní kanceláře K&L Gates v Melbourne v Austrálii, 2011)

Filip Čeladník je důsledný, velmi motivovaný a pracovitý student s hlubokým zájem o teoretické i praktické právo. (Prof. JUDr. Alena Winterová, CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2010)

Filip Čeladník se projevoval jako mimořádně bystrý, pilný a talentovaný mladý muž s velkým profesním potenciálem. Je třeba Filipa hodnotit jako osobu, která se velmi rychle integruje do kolektivu, aniž by však ztrácel svůj vlastní pohled na řešené problémy. (JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D., toho času místopředsedkyně Ústavního soudu, 2009)

Filipa Čeladníka jsem poznala jako svědomitého studenta s vynikajícími studijními výsledky a jemu příznačnou osobní iniciativou o prohlubování svých odborných vědomostí a znalostí z vybraných okruhů platného práva. Jeho nasazení v mimoškolních aktivitách vedlo až k reprezentaci Právnické fakulty na akademických mistrovství v debatování a mezinárodní soutěži Willem C. Vis Moot v simulovaném rozhodčím řízení ve Vídni. (Prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc., Děkanka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2009)

Filip projevoval mimořádný zájem o advokacii, jejíž praktické aspekty si osvojil při působení v mé advokátní kanceláři. Filip prokázal, že je teoreticky vysoce připravený a pohotově se zorientoval v právní praxi. Filip byl mimořádně iniciativní, vždy slušný a vysoce přesný a pečlivý při plnění pracovních povinností. Zároveň prokázal vysokou týmovou spolupráci a úroveň mezilidských vztahů. (JUDr. Petr Kyselák, advokát, 2009)

Filip Čeladník projevoval mimořádnou svědomitost, píli a plné nasazení při práci na svěřené agendě. Filip osvědčil velmi dobrou znalost právních předpisů, schopnost analytického uvažovaní a na jejich základě i schopnost samostatného myšlení a vyvozování správného závěru. Současně s plněním pracovních úkolů projevoval osobní iniciativu a ochotu se dále učit a doplňovat si znalosti z vybraných aktuálních okruhů práva. (JUDr. Lenka Kaniová, soudce Nejvyššího správního soudu České republiky, 2008)

 

Další doporučení a reference poskytly:

 

- Prof. Donald Clarke, George Washington University Law School in Washington, USA; Melbourne Law School, Austrálie

- Prof. Jan Dalhuisen, King’s College London, University of London

- The Hon. Justice Jennifer Davies, Supreme Court of Victoria, Melbourne, Austrálie

- Prof. Richard Garnett, Freehills; Melbourne Law School, Austrálie 

- Prof. Martin Hunter, Essex Court Chambers, Londýn